Kungörelse slutlig rösträkning

Val till Riksdag Kommun Region 2022. Valnämndens slutliga rösträkning (den så kallade Onsdagsräkningen) sker i Vilhelmina kommunhus, sal 240, Volgsjön, onsdagen den 14 september 2022, kl. 10.00.

Kungörelse

Organ
Valnämnden
Kungörelse
2022-09-12
Ansvarig för kungörelse
Valkansliet
Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser