Anslagstavla

KS 190528

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2019-05-28
Paragrafer
§§109-136
Datum då anslag sätts upp
2019-06-07
Datum då anslag tas ned
2019-07-01
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser