Anslagstavla

SNAU190828

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-08-28
Paragrafer
148
Datum då anslag sätts upp
2019-08-28
Datum då anslag tas ned
2019-09-19
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser