Anslagstavla

UBN au 190821

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-08-21
Paragrafer
§§ 72-82
Datum då anslag sätts upp
2019-08-29
Datum då anslag tas ned
2019-09-20
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser