Anslagstavla

Miljö- och byggnadsnämnden

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2019-08-22
Paragrafer
§§ 85-99
Datum då anslag sätts upp
2019-08-29
Datum då anslag tas ned
2019-09-23
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Johnny Wahlström

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser