Anslagstavla

SNAU190906

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-09-06
Paragrafer
168-169
Datum då anslag sätts upp
2019-09-06
Datum då anslag tas ned
2019-09-28
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser