Anslagstavla

Ks 190903

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2019-09-03
Paragrafer
§§ 145-175
Datum då anslag sätts upp
2019-09-16
Datum då anslag tas ned
2019-10-08
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser