Anslagstavla

UBN 190918

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämnden
Mötesdatum
2019-09-18
Paragrafer
§§ 82-103
Datum då anslag sätts upp
2019-09-27
Datum då anslag tas ned
2019-10-18
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Protokoll, utbildningsnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser