Anslagstavla

Ksau 191015

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-10-15
Paragrafer
§§200-214
Datum då anslag sätts upp
2019-10-18
Datum då anslag tas ned
2019-11-11
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser