Anslagstavla

KFM 191021

Anslag/Bevis

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2019-10-21
Paragrafer
§§85-110
Datum då anslag sätts upp
2019-10-31
Datum då anslag tas ned
2019-11-22
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunfullmäktige

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser