Anslagstavla

SNAU191025

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-10-25
Paragrafer
201, 204
Datum då anslag sätts upp
2019-11-05
Datum då anslag tas ned
2019-11-27
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser