Anslagstavla

UBN au 191023

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-10-23
Paragrafer
§§ 83-99
Datum då anslag sätts upp
2019-11-05
Datum då anslag tas ned
2019-11-26
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser