Anslagstavla

Ksau 191112

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-11-12
Paragrafer
§§ 215-234
Datum då anslag sätts upp
2019-11-14
Datum då anslag tas ned
2019-12-06
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser