Anslagstavla

UBN 191113

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämnden
Mötesdatum
2019-11-13
Paragrafer
§§ 104-120
Datum då anslag sätts upp
2019-11-26
Datum då anslag tas ned
2019-12-17
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Protokoll, utbildningsnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser