Anslagstavla

SNAU191127

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-11-27
Paragrafer
210, 241
Datum då anslag sätts upp
2019-11-27
Datum då anslag tas ned
2019-12-19
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser