Anslagstavla

Ks 191126

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2019-11-26
Paragrafer
§§197-235
Datum då anslag sätts upp
2019-11-29
Datum då anslag tas ned
2019-12-23
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser