Anslagstavla

Kfm 191216

Anslag/Bevis

Organ
Mötesdatum
2019-12-16
Paragrafer
§§ 111-153
Datum då anslag sätts upp
2019-12-20
Datum då anslag tas ned
2020-01-13
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser