Anslagstavla

UBN au 200108

Anslag/Bevis

Organ
Mötesdatum
2020-01-08
Paragrafer
§§ 1-9
Datum då anslag sätts upp
2020-01-10
Datum då anslag tas ned
2020-01-31
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser