Anslagstavla

Ksau 200121

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-01-21
Paragrafer
§§ 1-26
Datum då anslag sätts upp
2020-01-28
Datum då anslag tas ned
2020-02-19
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser