Anslagstavla

UBN 200129

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämnden
Mötesdatum
2020-01-29
Paragrafer
§§ 09 och 12
Datum då anslag sätts upp
2020-01-30
Datum då anslag tas ned
2020-02-20
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Protokoll, utbildningsnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser