Anslagstavla

SN200204

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2020-02-04
Paragrafer
3
Datum då anslag sätts upp
2020-02-04
Datum då anslag tas ned
2020-02-26
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, socialnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser