Anslagstavla

SNAU200219

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-02-19
Paragrafer
31-46
Datum då anslag sätts upp
2020-03-18
Datum då anslag tas ned
2020-04-09
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser