Anslagstavla

Mbn 200312

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2020-03-12
Paragrafer
§§ 1 - 41
Datum då anslag sätts upp
2020-03-24
Datum då anslag tas ned
2020-04-17
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Johnny Wahlström

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser