Anslagstavla

SNAU200325

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-03-25
Paragrafer
49-50, 64
Datum då anslag sätts upp
2020-03-25
Datum då anslag tas ned
2020-04-16
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser