Anslagstavla

MBN 200514

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2020-05-14
Paragrafer
§§ 42-61
Datum då anslag sätts upp
2020-05-20
Datum då anslag tas ned
2020-06-12
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Johnny Wahlström

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser