Anslagstavla

UBN 200610 (1)

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämnden
Mötesdatum
2020-06-10
Paragrafer
§§ 75-81 och 83-85
Datum då anslag sätts upp
2020-06-15
Datum då anslag tas ned
2020-07-07
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Protokoll, utbildningsnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser