Anslagstavla

SNAU200610 (1)

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-06-10
Paragrafer
136-137, 139-142
Datum då anslag sätts upp
2020-06-16
Datum då anslag tas ned
2020-07-08
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser