Anslagstavla

Kfm 200615

Anslag/Bevis

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2020-06-15
Paragrafer
§§ 27-74
Datum då anslag sätts upp
2020-06-22
Datum då anslag tas ned
2020-07-14
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunfullmäktige

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser