Anslagstavla

MBN 200611

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2020-06-11
Paragrafer
§§ 62-87
Datum då anslag sätts upp
2020-06-23
Datum då anslag tas ned
2020-06-18
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Johnny Wahlström

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser