Anslagstavla

SN200617

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2020-06-17
Paragrafer
55-59
Datum då anslag sätts upp
2020-06-30
Datum då anslag tas ned
2020-07-22
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, socialnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser