Anslagstavla

MBN 200820

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2020-08-20
Paragrafer
§§ 88 - 112
Datum då anslag sätts upp
2020-09-01
Datum då anslag tas ned
2020-09-25
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Johnny Wahlström

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser