Anslagstavla

UBN au 200826

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-08-26
Paragrafer
§§ 72-88
Datum då anslag sätts upp
2020-09-02
Datum då anslag tas ned
2020-09-24
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Protokoll utbildningsnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser