Anslagstavla

SNAU200902

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-09-02
Paragrafer
153
Datum då anslag sätts upp
2020-09-02
Datum då anslag tas ned
2020-09-24
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, Socialnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser