Anslagstavla

SNAU200902 (1)

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-09-02
Paragrafer
151-152, 154-188
Datum då anslag sätts upp
2020-09-11
Datum då anslag tas ned
2020-10-03
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, Socialnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser