Anslagstavla

Ks 201006

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2020-10-06
Paragrafer
§§160-189
Datum då anslag sätts upp
2020-10-09
Datum då anslag tas ned
2020-11-02
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser