Anslagstavla

Au 201110

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-11-10
Paragrafer
§§210-236
Datum då anslag sätts upp
2020-11-13
Datum då anslag tas ned
2020-12-07
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser