Anslagstavla

SN201104 (1)

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2020-11-04
Paragrafer
72, 74-86
Datum då anslag sätts upp
2020-11-17
Datum då anslag tas ned
2020-12-09
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Perssson

Protokoll

Protokoll, socialnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser