Anslagstavla

UBN au 201202

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-12-02
Paragrafer
§§ 108-125
Datum då anslag sätts upp
2020-12-14
Datum då anslag tas ned
2021-01-04
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Protokoll utbildningsnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser