Anslagstavla

Kungörelse Detaljplan i Kittelfjäll för samråd

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
Paragrafer
Datum då anslag sätts upp
2021-02-10
Datum då anslag tas ned
2021-03-11
Förvaringsplats för protokoll
Sekreterare

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser