Anslagstavla

UBN 210127 §§ 01-23 och 25-28

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämnden
Mötesdatum
2021-01-27
Paragrafer
§§ 01-23 och 25-28
Datum då anslag sätts upp
2021-02-15
Datum då anslag tas ned
2021-03-09
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Protokoll, utbildningsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser