Anslagstavla

UBN au 210210

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-02-10
Paragrafer
§§ 01-07
Datum då anslag sätts upp
2021-02-16
Datum då anslag tas ned
2021-03-10
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Christer Staaf

Protokoll

Protokoll utbildningsnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser