Anslagstavla

Au 210216

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-02-16
Paragrafer
§21-34
Datum då anslag sätts upp
2021-02-17
Datum då anslag tas ned
2021-03-11
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser