Anslagstavla

SN210325

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2021-03-25
Paragrafer
32
Datum då anslag sätts upp
2021-03-26
Datum då anslag tas ned
2021-04-17
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, socialnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser