Anslagstavla

SN210325 (1)

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2021-03-25
Paragrafer
25-31, 33-43
Datum då anslag sätts upp
2021-03-30
Datum då anslag tas ned
2021-04-21
Förvaringsplats för protokoll
Förvaltningsbyggnaden
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, socialnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser