Anslagstavla

MBN 210318

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2021-03-18
Paragrafer
§§ 1-31
Datum då anslag sätts upp
2021-03-31
Datum då anslag tas ned
2021-04-22
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Malin Näslund

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser