Anslagstavla

Ks 210330

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2021-03-30
Paragrafer
§§29-55
Datum då anslag sätts upp
2021-04-06
Datum då anslag tas ned
2021-04-28
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser