Anslagstavla

Au 210412

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-04-12
Paragrafer
§§61-86
Datum då anslag sätts upp
2021-04-16
Datum då anslag tas ned
2021-05-10
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser