Anslagstavla

MBN AU 210414

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2021-04-14
Paragrafer
§§ 22-35
Datum då anslag sätts upp
2021-04-20
Datum då anslag tas ned
2021-05-12
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Malin Näslund

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser