Anslagstavla

SNAU210414 (1)

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-04-14
Paragrafer
76-81, 88-107
Datum då anslag sätts upp
2021-04-27
Datum då anslag tas ned
2021-05-19
Förvaringsplats för protokoll
Förvaltningsbyggnaden
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, Socialnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser