Anslagstavla

Au 210427

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2021-04-27
Paragrafer
§§ 56-83
Datum då anslag sätts upp
2021-05-04
Datum då anslag tas ned
2021-05-26
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser